Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:p0r_szm_201 [2020/01/31 18:22]
orsoftopen:szm:p0r_szm_201 [2020/02/21 11:35] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== AKTUALIZACE k 21.2.2020 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet a plán** ​
 +    - Nové - před výpočet rozpočtu přehled je nově možné zadat, zda se provede výpočet skutečnosti i z nezaúčtovaných položek. Přidáno i do tiskových sestav.
 +
 +**2. Faktury** ​
 +    - Nové - Číslo dokladu, pod kterým se zapsal importovaný předpis z Geovapu do Orsoftu je vraceno do Geovapu. Tato funkceje připravena od verze 3.146 IS Cityware.
 +    - Oprava - alokace se k platbě dotahovala jen do výše platby. Opraveno, převezmou se všechny řádky alokace.
 +    - Nové - doplněna automatická aktualizace obnosu zbývá po odřazení faktury na platbě.
 +    - Nové - u došlých faktur je možné v konfiguraci zadat, zda se do data DPH bude plnit datum DUZP nebo datum doručení (standardně se plní účetní datum).
 +    - Oprava - pokud je evidenčním čísle daňového dokladu 0 (jedna nula), považuje se evidenční číslo daňového dokladu za nevyplněné a převezme se do něj variabilní ​   - symbol
 +    - Oprava - optimallizace (zrychlení) programu pro import předpisů z Geovapu
 +       
 +**3. Banka**
 +    - Oprava - při importu bankovního výpisu, kde je platba faktury a spáruje se s fakturou, se nevytvoří haléřové vyrovnání. Při ručním pořízení bankovní položky se haléřové vyrovnání vytvoří.
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +    - Nové - na interním dokladu je umožněno vyplnit účet, na který bude kontrolován obnos dokladu (využití např. pro přeúčtování na podrozvahy)
 +    - Oprava - import ve struktuře 21, 22 a 25/28 nepřebíral účelový znak
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +    - Při doplnění kontace nebo změně typu dokladu v uzavřeném období se u dotazu na změnu rozúčtování při zmáčknutí tlačítka "​NE"​ program stejně zeptal, do jakého období má změny uložit. To i přesto, že by k žádným změnám v rozúčtování nemělo dojít.
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +    - Doplnění - v definici výkazu FIN je pro část IX umožněno filtrovat i za nevyplněný paragraf (paragraf null)
 +    - Oprava - pro právní formu 331 (příspěvková organizace) se vytvářela i část Garance.
 +    - Oprava - výpočet výkazu Kontrolní hlášení při chybějícím evidenčním čísle daňového dokladu
 +    - Oprava - Kontrolní sestava DPH dle oddílu Kontrolního hlášení končila nestandardně
 +    - Oprava - Kontrolní sestava DPH chybně dotahovala DIČ a název firmy z banky
 +
 +**9. Saldo** ​
 +    - Oprava - ve stavu pohledávek a závazků ke dni se nově nabízí Orsoftové datum (původně systémové)
 +  - 
 +**10. Číselníky**
 +
 +   
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 21.2.2020
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 31.1.2020 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet a plán** ​
 +
 +**2. Faktury** ​
 +    - Oprava - není-li v konfiguraci zadán směr zaokrouhlení DPH, bere se z konfigurace pro DPH. Když není v konfiguraci vyplněno, zaokrouhluje se nahoru.
 +    - Nové - umožněn hromadný tisk košilek k fakturám
 +    - Nové - Opravné položky - převod z Orsoftu
 +    - Nové - při hromadném zaúčtování došlých faktur přidána informace, zda jsou všechny faktury odsouhlasené. Pokračovat v zaúčtování lze na základě odpovědi na dotaz.
 +    - Oprava - import vydaných faktur generoval rozúčtování i pro obnos = 0. 
 +    ​
 +**3. Banka**
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +    - Oprava - import ve struktuře 21,22,25 a 28 chybně plnil paragraf ​
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +    - Nové - Tabulka X rozšířena o kontrolu na právní dormu IČA aktiva/​pasiva (Kontrolní vazby verze 40).
 +
 +**9. Saldo** ​
 +    - Oprava - Inventura účtů - pro inventurní soupis opraven výpočet konečného stavu pro pasivní a přechodné účty ​
 +
 +**10. Číselníky**
 +
 +   
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 31.1.2020
 +
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 17.1.2020 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet a plán** ​
 +    - Doplnění - do Rozpočtu-přehled se nabírají výdajové položky z úvěrových účtů a napočítávají se na položku 8123
 +    - Oprava - sestavy Čerpání rozpočtu se chybně napočítávala součtová úroveň 9 pro výdaje
 +
 +**2. Faktury** ​
 +    - Oprava - upozornění na nevyplněnou alokaci u došlé faktury se objevovalo i tehdy, když se vybírala faktura do příkazů k úhradě (přestože byla schválená).
 +    - Doplnění - Sestava Deník faktur - rozšířena o zadávací variantu třídění dle čísla dokladu
 +    ​
 +**3. Banka** ​
 +    - Oprava - při opravě obnosu na zaúčtované položce hlásila kontrola správně, že na položce zbývá rozúčtovat,​ ale přesto zůstala zaúčtovaná.
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +    - Oprava - nešlo mazat položky (řádky) pokladních dokladů, pokud DDŘ zakazovala rušení dokladů.
 +    - Oprava - na všech tiscích z pokladny doplněny vedoucí nuly do IČO tak, aby IČO bylo vždy osmimístné.
 +    - Doplnění - umožněna aktualizace Adresáře z pokladny
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +    - Oprava - za výkaz Seznam pro DSO se chybně vytvářelo xml pro CSÚIS, pokud v Seznamu I nebyla uvedena žádná účast.
 +    - Oprava - pro výkaz Seznam se nerespektoval zvolený adresář pro uložení výkazu
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +**10. Číselníky**
 +
 +   
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 17.1.2020
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 3.1.2020 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet a plán** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +    - Nový - práce s platebním poukazem (párování s dobropisem).
 +    - Doplnění - pokud má faktura úhradu příkazem, nově se nabízí i pro párování na pokladně
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +    - Oprava - generování rozúčtování z alokace k faktuře na platbu u dobropisu výdeje - nebyl mínusem.
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +    - Oprava - rozúčtování při platbě kartou při nastavení konfigurace "​Platby kartou neúčtovat"​ a s kontací pro platbu kartou bez příznaku "​Neúčtovat"​.
 +    - Oprava - zakázáno mazání pokladních dokladů, pokud to zakazuje nastavení v dokladové řadě.
 +
 +**5. Interní doklady** ​
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +**10. Číselníky**
 +
 +    - Oprava importu číselníků (pro rozpočtovou skladbu z webu MF) - chybně se zapisovalo datum platnosti.
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 3.1.2020
 +
 +
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +Kompletní verze ze dne 13.12.2019
 +
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví rozpočtové je k dispozici v klientské ​ zóně na [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]].  ​
 +
 +==== 2. Nutné akce po instalaci ====
 +
 +
 +Aktualizace číselníku účetních jednotek se provádí se importem z webu MF ve volbě Finanční účetnictví Radnice - Legislativní výkazy - Účetní výkazy - Konsolidace státu-seznam - Účetní jednotky - ikona Import číselníku a týká se číselníku účetních jednotek, na který se kontroluje výkaz Seznam. Je velmi obsáhlý a akce může trvat dlouho.
 +
 +
 +<​code>​
 + ​číselník účetních jednotek
 +</​code>​
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +
 +**1. Rozpočet a plán** ​
 +
 +
 +**2. Faktury** ​
 +
 +
 +**3. Banka** ​
 +
 +
 +**4. Pokladna** ​
 +
 +    ​
 +**5. Interní doklady** ​
 +    - Programová podpora pro odpisy pohledávek (typ dokladu Odpisy, nutný vyplněný VS s propojením na doklad, který je odepisován)
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** ​
 +    - Připraveny Závěrečné a otevírací zápisy. O postupu zpracování budete informováni v Aktualitě.
 +    - Hlavní kniha - umožněno pracovat s rychlým filtrem i nad sloupcem Konečný stav
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** ​
 +
 +    - Připraveny všechny roční výkazy (Garance, Partnerství,​ Peněžní toky, Výkaz o změnách kapitálu, Seznam a roční tabulky PAP pro obce nad 10 000 obyvatel.
 +Postup pro jejich zpracování obdržíte v Aktualitě.
 +    - Zároveň sledujeme výkazFIN pro rok 2020, kde očekáváme změnu vyvolanou změnou rozpočtové skladby.
 +
 +**9. Saldo** ​
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 13.12.2019
 +