Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Mimořádné akce

V této volbě je možné spustit různé hromadné či jednorázové akce. Tyto volby by měly být pouštěny pouze na doporučení konzultantů nebo pokud jsou uvedeny v pokynech pro danou verzi.