Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Interní doklady

Deník interních dokladů obsahuje ručně pořízené účetní zápisy, importované doklady z jiných podsystémů a systémů, např. majetek, mzdy, sklady.
Při ručním pořízení je třeba uvádět nejprve hlavičku dokladu, která obsahuje:
Datum vstupu - účetní datum - se nabízí dle data Orsoftu s možností přepisu
Doklad - needitovatelný údaj -číslo dokladu se automaticky přiděluje dle masky uvedené u dokladové řady
Obnos dokladu - jedná se o celkový tuzemský obnos dokladu
Při pořizování dokladu nebo při importu probíhají okamžité kontroly a doklad je buď automaticky zaúčtován, a to za předpokladu, že jsou všechny údaje správné nebo je označen jako nepřipravený. Údaje o připravenosti/nepřipravenosti najdete ve sloupci „Stav“. Sloupec „Zaúčtovat“ může obsahovat ikonu určenou pro zaúčtování. Tato je zobrazena pouze u připraveného dokladu a označuje, že může proběhnout ruční zaúčtování.

Ikony v záhlaví pořizovací obrazovky

V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro podsystém.
Čtyřlístky - umožňují filtrovat deník faktur podle různých hledisek:
Všechna období
Aktuální rok
Aktuální měsíc
Zaúčtovat - provede kontrolu a zaúčtuje celý doklad (zápis do účetního deníku a hlavních knih)
Storno - provede storno dokladu
Importy - umožní importovat faktury z jiných systémů v předem domluvených strukturách

Záložky

Doklad - vrací zpět na hlavičku dokladu
Rozúčtování - umožní pořídit rozúčtování dokladu nebo existující rozúčtování zobrazí a umožní provést opravu
Související doklad - zobrazí související doklad

Pořizované údaje

Typ dokladu - určuje jaký doklad se pořizuje, je importován, generován
Interní doklad (ruční pořízení)
Doklad-majetek (import z majetku)
Doklad-mzdy (import z mezd)
Doklad-sklady (import ze skladů)
Storno
Počáteční stavy (generované zápisy)
Závěrečné zápisy I.(generované zápisy)
Závěrečné zápisy II.(generované zápisy)
Bez rozlišení (ostatní doklady)
Haléřové vyrovnání (generovaný zápis při párování)
Kurzový rozdíl (generovaný zápis při párování)
Kontace - kód kontace pro doklad
Dokladová řada - dokladová řada pro přidělené čísla dokladu dle masky
Obnos dokladu - obnos dokladu v měně
Měna - kód měny
Kurz - kurz
Obnos v tuzemské měně - tuzemská měna pro zaúčtování
Text dokladu - uživatelský text
Komentář - poznámka

Údaje pro daňové doklady

Číslo firmy - číslo firmy
IČ, DIČ, Název firmy podle vyplněného údaje se doplní ostatní
Variabilní symbol - variabilní symbol, klávesa F2 (šipka zobrazí všechny doklady, které se vyskytují v denících pro zadanou firmu
Datum DPH - datum DPH

Menu další

V menu další je možné spusti volbu pohled na prvotní doklad, kdy se zobrazí prvotní doklad pořízený v jiném podsystému