Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Platební kalendář

  • Pro platební kalendář je třeba založit typ dokladu v číselníku účetních kontací pro generované předpisy jednotlivých splátek
  • Při vytváření kalendáře je třeba nejprve zadat „hlavičku“ Platebního kalendáře
  • Dalším krokem je generování jednotlivých splátek, program si nejprve vyžádá doplňující informace pro vytvoření platebního kalendáře jako např. počet splátek, periodicitu atd.
  • V následujícím kroku proběhne generování účetních záznamů bez vyplněného data DPH. Toto datum se doplní automaticky v okamžiku platby.
  • Závěrečnou akcí je schválení Platebního kalendáře, kdy dojde ke generování předpisů do deníku faktur
  • Při pořízení platby k předpisu DDP se doplní do všech vět rozúčtování datum DPH z data platby
  • Datum DPH v rozúčtování DDP se aktualizuje při aktualizaci obnosu zbývá
  • Při pořizování konečné faktury se nabízejí daňové doklady „Platební kalendář“ (DDP) k přiřazení a dochází k automatickému generování odpočtů ze zaplacených DDP u konečné faktury
  • Ve schváleném platebním kalendáři je zakázáno mazání položek
  • U schváleného kalendáře a u kalendáře s existujícími splátkami nelze generovat další splátky