Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Editace navigace

Navigace se nachází v levé části obrazovky a je v současné době rozdělena do dvou částí:

  • Orsoft Open
  • Orsoft web

Každá část je uložena v příslušném souboru, v kořenovém adresáři, tedy:

  • Orsoft Open - naviopen.txt
  • Orsoft web - naviweb.txt

Většina úprav navigace se děje v souboru naviopen.txt, tedy v navigaci pro Orsoft Open, který prochází vývojem.

Bohužel z důvodu „chyby“ v editaci pomocí DW Edit i FCK Edit, nelze pro editaci navigace tyto interní editory použít.

Používejte tedy pro editaci navigace některý externí editor, který nevkládá formátovací znaky do editovaného textu, např. PSPad.

Soubor naviopen.txt se nachází v kořenovém adresáři pages na vývojovém serveru - aktuální je server ortexts2.

Struktura souboru navigace je myslím dobře patrna ze stávajícího souboru.

Ještě jedna poznámka k editaci - nelze použít stejný název stránky ve dvou různých odkazech.