Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky D4_LP_PECE na tabulku D4_LP_TYP

select *
from D4_LP_PECE d4_lp_pece
inner join D4_LP_TYP d4_lp_typ on d4_lp_typ.idpk = d4_lp_pece.idpk_typ