Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Registr uměleckých děl

Informace v tomto registru jsou uspořádány na jedné obrazovce.
Hlavním klíčem pro větu registru je existující inventární číslo příslušné karty v kmenovém souboru. Při zobrazení registru ve formě „Seznam“ lze vyhledávat a třídit podle těchto položek registru:

 • inventární číslo
 • popis
 • autor
 • lokalizace


Důležité údaje v registru a jejich kontrola

 • autor - autor díla (30 znaků)
 • popis - krátký textový popis díla (40 znaků)
 • lokalizace - lokalizace (umístění) díla (30 znaků)
 • rozměry - rozměry – délka x výška x šířka (obvykle v cm)
 • hmotnost - v kg
 • datum posledního restaurování
 • smlouva - číslo smlouvy
 • vlastník - identifikace vlastníka
  • 1. zn. = typ vlastníka (F2 - výběr)
  • 13 zn. = alternativní výběr (F2) dle typu vlastníka -IČO, rodné číslo nebo vyplnit
 • uživatel - identifikace uživatele je-li majetek v nájmu
  • 1. zn. = typ uživatele (F2 - výběr)
  • 13 zn. = alternativní výběr (F2) dle typu uživatele -IČO, rodné číslo nebo vyplnit
 • třídící údaj 1-3 - uživatelsky volitelné třídící údaje registru
 • převažující obor
 • číselný údaj 1,2 - uživatelsky volitelný číselný údaj
 • inv. číslo budovy,parcely - udává inv. číslo DM ke které majetek náleží