Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky PROZPVYH_POL na tabulku OKRORJ

select *
from PROZPVYH_POL prozpvyh_pol
left outer join OKRORJ okrorj on okrorj.idpk = prozpvyh_pol.idpk_orj