Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky PUCN na tabulku ODDOKR

select *
from PUCN pucn
left outer join ODDOKR oddokr on oddokr.idpk = pucn.idpk_oddokr