Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky PUCNRS na tabulku OKRORG

select *
from PUCNRS pucnrs
left outer join OKRORG okrorg on okrorg.idpk = pucnrs.idpk_org