Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cklasifikatorfirma [2017/03/14 09:16] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CKlasifikatorFirma =====
 +CKlasifikatorFirma - Klasifikátor ​  
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |kgz_kn |Integer(9) |003 Systémové číslo |
 +| |||Jednoznačná identifikace konfigurátoru - číslo generované systémem\\ ​     N položka - 9 znaků\\ |
 +|kod |kgz_kod |String(30) |001 Kód konfigurátor |
 +| |||Jednoznačná identifikace konfigurátoru\\ ​     hlavní klíč\\ ​     AN položka - 30 znaků\\ |
 +|stav |kgz_stav |Short(4) |002 Stav záznamu |
 +| |||Stav příslušného konfigurátoru,​ může nabývat následujících hodnot:​\\ ​         0 - konfigurátor je vytvářen\\ ​         1 - konfigurátor je upravován\\ ​         4 - konfigurátor je blokován pro nový objekt, jinak aktivní\\ ​         5 - konfigurátor je schválen\\ ​         9 - konfigurátor je vyřazen\\ ​     Na základě tohoto stavu pak probíhá další využití konfigurátoru -\\      konfigurátor lze použít pouze tehdy, je-li ve stavu 5 (schválen).\\ ​     N položka - 4 znaky\\ |
 +|nazev |kgz_nazev |String(40) |004 Název konfigurátoru |
 +| |||Název konfigurátoru - další identifikace konfigurátoru\\ ​     AN položka - 40 znaků\\ |
 +|popis |kgz_popis |String(60) |005 Popis konfigurátoru |
 +| |||Stručný popis charakteristiky konfigurátoru\\ ​     AN položka - 60 znaků\\ |
 +|typ |kgz_typ |Character(1) |006 Typ konfigurátoru |
 +| |||Určuje použití konfigurátoru - může nabývat hodnot:​\\ ​         "​1"​ - konfigurátor pro položky\\ ​         "​2"​ - konfigurátor pro tavby\\ ​         "​3"​ - konfigurátor se sestavovanými a generovanými sadami\\ ​     AN položka - 1 znak\\ |
 +|ename |kgz_login |String(8) |007 Kdo změnil ? |
 +| |||Login jméno pracovníka,​ který naposledy prováděl modifikaci záznamu\\ ​     AN položka - 8 znaků\\ |
 +|edat |kgz_edat |Integer(9) |008 Kdy změnil ? |
 +| |||Datum, kdy byla naposledy prováděna modifikace záznamu.\\ ​     N položka - 9 znaků\\ |
 +|aname |kgz_aname |String(8) |027 Autor aktualizace |
 +| |||Autor aktualizace\\ ​ Login, který aktualizoval danou vlastnost\\ |
 +|adat |kgz_adat |Date(23) |028 Datum aktualizace |
 +| |||Datum aktualizace\\ ​ Aktuální datum a čas aktualizace záznamu\\ |