Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Evidenční listy

Tabulka T0reli obsahuje informace o Evidenčních listech důchodového pojištění ELDP. Tyto informace se následně odesílají do ČSSZ.

Evidenční listy zaměstnanců se plní a aktualizují při měsíčním promítání obratů (mzdové uzávěrce).

Z této tabulky lze pak provést export informací na portál VREP.

Období

V tabulce T0reli jsou evidenční listy za všechna období (roky). V horní liště jsou tlačítka filtrů (čtyřlístky), kde lze přepnout mezi zobrazením pouze aktuálního roku a všech období. Jednoduchým přepnutím tak lze zobrazit evidenční listy i za předchozí období bez nutnosti přepínat období Orsoftu Open.

Aktualizace

Pro aktualizaci lze s výhodou využít tlačítka Doplnit. V identifikaci pojištěnce se pomocí tohoto tlačítka doplní informace o zaměstnanci (jméno, adresa, rodné číslo, nástup atd.). V identifikaci zaměstnavatele se doplní informace z konfigurace firmy (název, IČ, variabilní symbol z věty „SP“ tabulky Taban).

Důležité je škrtátko Připraveno k odeslání, pomocí kterého se věta označí pro export. Při použití tohoto příznaku se následně dělají přísnější kontroly, některé hodnoty musí být vyplněny, aby odeslání na portál VREP nevrátilo chyby. Bližší informace o kontrolách lze získat na portálu ČSSZ, případně v Metodické pomůcce.

Hromadné změny

V případě hromadného odesílání většího množství evidenčních listů je možné využít hromadné změny. Zde lze pro vybranou skupinu či všechny evidenční listy provést doplnění údajů potřebných pro export na portál VREP.

Pro výběr vět je třeba použít filtr v browse. Zde je důležité hlavně mít nastaven správný aktuální rok, nemít zobrazena všechna období. Dále je možné provést výběr i podle dalších kritérií, např. podle zpracovatele či útvaru. S takto vybranými evidenčními listy se přes menu Další spustí volba Hromadné změny.

Následně se zobrazí obrazovka, kde lze zadat:

  • Typ ELDP - nejčastěji se doplňuje hodnota '01'. Pokud tato hodnota zůstane nevyplněná, tak se do vybraných vět tento údaj nedoplňuje.
  • Doplnit informace o zaměstnanci - pokud je zaškrtnuto, doplní se informace o zaměstnanci (pojištěnci), stejně jako v editaci provádí tlačítko Doplnit.
  • Doplnit informace o organizaci - pokud je zaškrtnuto, doplní se informace o organizaci (zaměstnavateli), stejně jako v editaci provádí tlačítko Doplnit. Navíc se doplní také Kód a název OSSZ, který s organizací úzce souvisí.
  • Označit „Připraveno k odeslání“, pokud je vše vyplněno - pokud je zaškrtnuto, provádí se „přísnější“ kontroly. Pokud evidenční list těmto kontrolám vyhovuje, označí se příznakem „Připraveno k odeslání“.

Po potvrzení pomocí tlačítka OK se provedou požadované změny u vybraných evidenčních listů.