Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Filtry mzdových údajů

Ve mzdové větě je číslo mistra a číslo zpracovatele. Podle těchto čísel je možné filtrovat data v celé personalistice. Tyto filtry se nastavují pomocí oprávnění viz. Správa profilů. Standardně je oprávnění povolené, tudíž se nic nefiltruje.

Filtr na číslo zpracovatele

Oprávnění tohoto filtru nese název „Vidí všechny zpracovatele (např. Hlavní účetní)“. Pro zapnutí filtru je nutné toto oprávnění zakázat. Úloha oprávnění má takovýto řetězec: „orsoft.lz.zamec.zpracVse“.

Filtr na číslo mistra

Oprávnění tohoto filtru nese název „Vidí všechny mistry“. Pro zapnutí filtru je nutné toto oprávnění zakázat. Úloha oprávnění má takovýto řetězec: „orsoft.lz.zamec.mistrVse“.