Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cpoptextuzivatelradek [2019/11/20 13:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CPoptextUzivatelRadek =====
 +pur - Uživatelské poptexty - řádky
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.jm |pur_jm |String(10) |Identifikace poptextu |
 +| |||Identifikace poptextu (vazba na poptext, ke kterému se vztahuje)\\ |
 +|id.pos |pur_pos |Short(4) |Pořadí |
 +| |||Pořadí – automatické číslování\\ |
 +|sp |pur_sp |String(2) |Řeč |
 +| |||Řeč poptextu\\ |
 +|text |pur_text |String(60) |Popis |
 +| |||Popis řádku poptextu\\ |
 +|hodn |pur_hodn |String(20) |Hodnota |
 +| |||Hodnota poptextu přebíraná do atributu\\ |
 +|adat |pur_dat |Integer(9) |Datum aktualizace |
 +| |||Datum aktualizace\\ |
 +|aname |pur_login |String(8) |Autor aktualizace |
 +| |||Autor aktualizace\\ |