Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cucetnizadostparam [2019/02/21 06:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CUcetniZadostParam =====
 +uzp - Číselník parametrů účetních žádostí
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.sa |uzp_sa |String(2) |Druh |
 +| |||Druh\\ |
 +|id.art |uzp_art |String(5) |Typ |
 +| |||Typ\\ ​    Vazba na UZK-ART.\\ |
 +|idpk |uzp_lauf |Integer(9) |Systém.číslo UZP |
 +| |||Systémové číslo UZP\\  Systémové číslo (krátké číslo) záznamu UZP.\\ ​ Generované podle věty KN číslo 365.\\ |
 +|tx |uzp_tx |String(50) |Textový popis |
 +| |||Textový popis.\\ |
 +|ename |uzp_ename |String(8) |Autor založení |
 +| |||Jméno autora záznamu (loginové)\\ |
 +|edat |uzp_edat |Date(23) |Datum založení |
 +| |||Datum založení\\ |
 +|aname |uzp_aname |String(8) |Autor změny |
 +| |||Jméno autora změny (loginové)\\ |
 +|adat |uzp_adat |Date(23) |Datum změny |
 +| |||Datum změny\\ |