Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cvlastnostklasiffirmahodnota [2017/03/14 09:16] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CVlastnostKlasifFirmaHodnota =====
 +vkh - Hodnoty vlastností ​           ​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.vksIdpk |vkh_vks_kn |Integer(9) |001 Odkaz na sadu |
 +| |||Krátké systémové číslo standardní vlastnosti.\\ ​   - hlavní klíč\\ ​   - přes toto číslo je provedena vazba mezi soubory VKS - VKH\\    - 9 numerických znaků\\ |
 +|id.hodnota |vkh_hodnota |String(20) |002 Hodnota vlastnosti |
 +| |||Hodnota vlastnosti v příslušné sadě.\\ ​   - hlavní klíč\\ ​   - jednoznačná identifikace hodnoty konkrétní vlastnosti\\ ​   - 20 alfanumerických znaků\\ |
 +|stav |vkh_stav |Short(4) |003 Stav záznamu |
 +| |||Určuje stav příslušného záznamu.\\ ​ 0 - aktivní hodnota vlastnosti\\ ​ 9 - neaktivní hodnota vlastnosti (nelze ji dále použít)\\ ​   - 4 numerické znaky\\ |
 +|idpk |vkh_kn |Integer(9) |004 Systémové číslo |
 +| |||Krátké systémové číslo podle 81 věty souboru KN.\\    - krátké číslo hodnoty konkrétní vlastnosti generované systémem\\ ​     pro její jednoznačnou identifikaci\\ ​   - použití pro vazby na další soubory\\ ​   - 9 numerických znaků\\ |
 +|popis |vkh_popis |String(60) |005 Popis hodnoty |
 +| |||Podrobnější popis hodnoty vlastnosti (informativní údaj)\\ ​   - 60 alfanumerických znaků\\ |
 +|ename |vkh_login |String(8) |013 Kdo změnil ? |
 +| |||Identifikace autora poslední modifikace.\\ ​   - login jméno pracovníka,​ který záznam naposled modifikoval\\ ​   - 8 alfanumerických znaků\\ |
 +|edat |vkh_edat |Integer(9) |014 Kdy změnil ? |
 +| |||Datum poslední modifikace.\\ ​   - systémové datum dne, kdy byl záznam naposled modifikován\\ ​   - 9 numerických znaků\\ |
 +|def |vkh_default |Character(1) |019 Defaultní hodnota |
 +| |||"​N"​ - hodnota není defautlní\\ ​     "​J"​ - hodnota je defautlní bez automatického výběru (při konfiguraci\\ ​           je provedeno nastavení na takto označenou hodnotu, obsluha musí\\ ​           provést její potvrzení)\\ ​     "​A"​ - hodnota je defautlní s automatickým výběrem (při konfiguraci\\ ​           je provedeno nastavení na takto označenou hodnotu a hodnota\\ ​           je automaticky potvrzena - není nutné potvrzení obsluhou)\\ |
 +|poradi |vkh_poradi |Short(4) |020 Pořadí hodnoty |
 +| |||Pořadí hodnoty v rámci seznamu hodnot dané sady.\\ ​     Uživatelsky lze tedy sestavit seznam hodnot do\\      posloupnosti tak, jak mají být nabízeny pro výběr.\\ |
 +|aname |vkh_aname |String(8) |029 Kdo změnil ? |
 +| |||Identifikace autora poslední modifikace.\\ ​   - login jméno pracovníka,​ který záznam naposled modifikoval\\ ​   - 8 alfanumerických znaků\\ |
 +|adat |vkh_adat |Date(23) |030 Kdy změnil ? |
 +| |||Datum poslední modifikace.\\ ​   - systémové datum dne, kdy byl záznam naposled modifikován\\ |