Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Typy lékařské péče

Typy lékařské péče představují nejnižší úroveň dělení LP. Základní typy jsou vstupní, výstupní, periodické, mimořádné a následné prohlídky.

Přehled okna

Přehled okna