Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0sra [2018/11/26 15:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0sra =====
 +Srážky
 +
 +Trvalé (kmenové) srážky zaměstnanců - D0SRA
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|d0ppv |[[fk_d0sra_d0ppv|idpk_d0ppv]] |[[d0ppv|D0ppv]] |Vazba na Pracovněprávní vztahy |
 +|tabmg |[[fk_d0sra_tabmg|idpk_tabmg]] |[[tabmg|Tabmg]] |Vazba na megatabulku TABMG - kód srážky |
 +|o0ciselnik |[[fk_d0sra_o0ciselnik|idpk_zpusob]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník D0SRZP - způsob srážky |
 +|export |export |String(3) |Export |
 +|smerKod |smer_kod |String(10) |Směrový kód banky |
 +|bspoj |bspoj |String(34) |Číslo bankovního spojení |
 +|KSym |k_sym |String(4) |Konstantní symbol |
 +|VSym |v_sym |String(10) |Variabilní symbol |
 +|SSym |s_sym |String(10) |Specifický symbol |
 +|evidCis |evid_cis |String(30) |Evidenční číslo |
 +|d0adr |[[fk_d0sra_d0adr|idpk_d0adr]] |[[d0adr|D0adr]] |Adresa |
 +|splatka |splatka |Integer(9) |Výše srážky |
 +|dluzSplat |dluz_splat |Integer(9) |Dlužná splátka |
 +|zbyvaSraz |zbyva_sraz |Integer(9) |Zbývá srazit |
 +|celkDluh |celk_dluh |Integer(9) |Celkový dluh |
 +|naruku |naruku |Integer(9) |Na ruku |
 +|poplatek |poplatek |Short(4) |Poplatek za srážku |
 +|slozPoc |sloz_poc |Character(1) |Počítání popl. za složenku A/N |
 +|sazba |sazba |BigDecimal(5,​2) |Sazba [%] pro některé výpočty |
 +|priorita |priorita |Boolean(1) |Označení přednostní srážky |
 +| |||Pouze pro exekuce (vždy 0 nebo 1) a výživné (vždy 1). Ostatní vždy null |
 +|datum |datum |Date(23) |Datum začátku srážení/​exekuce |
 +|datumOd |datum_od |Date(23) |Datum začátku srážení |
 +|datumDo |datum_do |Date(23) |Datum ukončení srážení |
 +|d0cisa |[[fk_d0sra_d0cisa|idpk_d0cisa]] |[[d0cisa|D0cisa]] |Vazba na Číselník adres D0CISA - nařizující orgán (exekuce, výživné) |
 +|pravniMoc |pravni_moc |Date(23) |Datum nabytí právní moci |
 +|deponovat |deponovat |Boolean(1) |Deponovat srážku do PM (0/1) |
 +|depKc |dep_kc |Integer(9) |Deponovaná částka |
 +|depOdesl |dep_odesl |Date(23) |Datum odeslání deponované částky |
 +|zbytek |zbytek |Boolean(1) |Zbytek výplaty |
 +|d0rod |[[fk_d0sra_d0rod|idpk_d0rod]] |[[d0rod|D0rod]] |Vazba na tabulku Rodinní příslušníci |
 +|prijemce |prijemce |String(10) |Příjemce |
 +|poznamka |poznamka |String(100) |Poznámka |
 +|stopka |stopka |Character(1) |Stopka |
 +|periodicitaN01 |periodicita_n_01 |Boolean(1) |Srážení MS v lednu |
 +|periodicitaN02 |periodicita_n_02 |Boolean(1) |Srážení MS v únoru |
 +|periodicitaN03 |periodicita_n_03 |Boolean(1) |Srážení MS v březnu |
 +|periodicitaN04 |periodicita_n_04 |Boolean(1) |Srážení MS v dubnu |
 +|periodicitaN05 |periodicita_n_05 |Boolean(1) |Srážení MS v květnu |
 +|periodicitaN06 |periodicita_n_06 |Boolean(1) |Srážení MS v červnu |
 +|periodicitaN07 |periodicita_n_07 |Boolean(1) |Srážení MS v červenci |
 +|periodicitaN08 |periodicita_n_08 |Boolean(1) |Srážení MS v srpnu |
 +|periodicitaN09 |periodicita_n_09 |Boolean(1) |Srážení MS v září |
 +|periodicitaN10 |periodicita_n_10 |Boolean(1) |Srážení MS v říjnu |
 +|periodicitaN11 |periodicita_n_11 |Boolean(1) |Srážení MS v listopadu |
 +|periodicitaN12 |periodicita_n_12 |Boolean(1) |Srážení MS v prosinci |
 +|iko |iko |String(20) |Iko |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|srazBonus |sraz_bonus |Boolean(1) |Srážet bonus (pro exekuci, insolvenci, ...) |
 +|vyzOsoby |vyz_osoby |Short(4) |Počet vyživovaných osoby pro exekuci (připravuje se) |