Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Lso

Saldo obalů

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
firma firma Long(16) Číslo firmy
cisvyr cisvyr String(15) Číslo ceníkové položky
klic1 klic1 String(10) Stavový klíč 1
klic2 klic2 String(10) Stavový klíč 2
klic3 klic3 String(10) Stavový klíč 3
datKl dat_kl String(6) Datum pro Fifo
cenaKl cena_kl BigDecimal(11,2) Cena pro Fifo
mnoPoc mno_poc BigDecimal(13,3) Počáteční stav množství
mnoPri mno_pri BigDecimal(13,3) Kumul.množství příjmů
mnoVyd mno_vyd BigDecimal(13,3) Kumul.množství výdejů
mnoVydPl mno_vyd_pl BigDecimal(13,3) Kumul.množství dod.listů
mnoKon mno_kon BigDecimal(13,3) Konečné množství
hodPoc hod_poc BigDecimal(12,2) Počáteční hodnota
hodPri hod_pri BigDecimal(12,2) Kumul. hodnota příjmů
hodVyd hod_vyd BigDecimal(12,2) Kumul. hodnota výdejů
hodKon hod_kon BigDecimal(12,2) Konečná hodnota
cena cena BigDecimal(11,2) Skladová cena
mnoPriKum mno_pri_kum BigDecimal(13,3) Kumul. množství příjmů
mnoVydKum mno_vyd_kum BigDecimal(13,3) Kumul. množství výdejů
datAkt dat_akt Integer(6) Datum aktualizace
mnoVydOb mno_vyd_ob BigDecimal(13,3) Množství objednané
parametry parametry String(14) Parametry
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
misto misto Integer(9) Místo
idpkLcicen idpk_lcicen Long(18) IDPK na ceník