Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

CRM

Úloha CRM - Řízení vztahů se zákazníkem - poskytuje vybranou CRM funkcionalitu v Orsoftu Open, tj. bez nutnosti instalace externího CRM systému třetí strany. Jedná se o úspornou variantu CRM, její výhodou je přímé začlenění do Orsoftu.

Základní menu obsahuje tyto volby:

  • Aktivity - aktivity uskutečněné i plánované
  • Parametry - konfigurační parametry pro CRM

Pro prvotní zprovoznění CRM v Orsoftu si prostudujte dokument Postup implementace CRM.