Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Příslušenství

U řady inventárních čísel lze rozlišovat tzv. příslušenství Majetku (věci, které nemají samostané technicko-ekonomické určení a jsou součástí většího celku). Správná evidence Majetku zahrnuje vedení evidence takovéhoto příslušenství.
Pro každé inventární číslo lze vést až 999 kusů příslušenství se samostatným útvarem, umístěním, odpovědnou osobou a pořizovací cenou. Podobně jako u dlouhodobého majetku, tak i u příslušenství se evidují změny, prováděné na důležitých položkách daného příslušenství pomocí změnového souboru. Pro účely inventarizací existují inventární sestavy s tímto příslušenstvím.