Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1fnkoncinn [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1FnKonCinn =====
 + ​Konečný profil činností a kompetencí - obecné vazby
 +
 +D1_FN_KON_CINN - Konečný profil činností a kompetencí na pracovní funkci - obsahuje pouze obecné
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d1FnCinnost |[[fk_d1fnkoncinn_d1fncinnost|idpk_cinnost]] |[[d1fncinnost|D1FnCinnost]] |Cizí klíč - D1_FN_CINNOST |
 +| |||Cizí klíč do číselníku činností/​kompetencí |
 +|d1FnPracFce |[[fk_d1fnkoncinn_d1fnpracfce|idpk_funkce]] |[[d1fnpracfce|D1FnPracFce]] |Cizí klíč - D1_FN_PRAC_FCE |
 +| |||Cizí klíč do tabulky charakteristik pracovních funkcí |
 +|dazar |[[fk_d1fnkoncinn_dazar|idpk_dazar]] |[[dazar|Dazar]] |Cizí klíč - DAZAR |
 +| |||Cízí klíč do tabulky zařazení zaměstnance |
 +|priznakZ |priznak_z |Character(1) |Příznak odlišující tabulky - nastaven '​o'​ |
 +| |||Slouží při sestavování složených klíčů, standardně '​o'​ |
 +|poradi |poradi |Integer(9) |Pořadí záznamu |