Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1ozprehled [2014/08/18 09:26] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1OzPrehled =====
 +Subselect : obsahuje data o lidech a platnosti jejich OZ spolu se souvisejícími informacemi.
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.osc |osc |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|id.idpkKateg |idpk_kateg |Long(18) |ID záznamu |
 +|id.idpkElement |idpk_element |Long(18) |ID záznamu |
 +|id.idpkPlan |idpk_plan |Long(18) |ID záznamu |
 +|prijmeniZ |prijmeni_z |String(50) |Příjmení |
 +|jmenoZ |jmeno_z |String(50) |Jméno |
 +|stredisko |stredisko |String(15) |Útvar |
 +|profese |profese |String(40) |D1CISELN - název z číselníku pracovních funkcí |
 +|obor |obor |String(50) |Kód nadřazené kategorie |
 +|ozKod |oz_kod |String(50) |Kód pro identifikaci kategorie |
 +|ozNazev |oz_nazev |String(50) |Název kategorie |
 +|ozPopis |oz_popis |String(255) |Stručný doplňující popis kategorie |
 +|odbornaZpusobilost |odborna_zpusobilost |String(50) |Název nadřazené kategorie |
 +|odbornaZpusobilostTyp |odborna_zpusobilost_typ |String(50) |Kód elementu odborné způsobilosti |
 +|nazevOZ |nazev_o_z |String(50) |Název elementu odborné způsobilosti |
 +|popis |popis |String(255) |Popis elementu odborné způsobilosti |
 +|dobaPlatnosti |doba_platnosti |Long(18) |Jednotkou jsou měsíce, jedná se o délku platnosti dané OZ |
 +|volPlatnost |vol_platnost |Date(23) |Volitelná platnost, nevyhodnocuje se |
 +|platnost |platnost |Boolean(1) |Umožňuje skrýt (zneplatnit ji) danou OZ z nabídek |
 +|en |en |Boolean(1) |Označuje, že daná OZ je dle EN |
 +|absolvovani |absolvovani |Date(23) |Termín, kdy by se měl daný člověk školení zúčastnit |
 +|pritomen |pritomen |Boolean(1) |Označuje, zdali se daný člověk školení zůčastnil/​nezůčastnil |
 +|planKdy |plan_kdy |Date(23) |Termín v hlavičce plánu |
 +|planNazev |plan_nazev |String(50) |Název plánu |
 +|planMinPocet |plan_min_pocet |Long(18) |Minimální počet účastníků |
 +|planProbehlo |plan_probehlo |Boolean(1) |Označuje plán jako uskutečněný/​neuskutečněný |
 +|planZruseno |plan_zruseno |Boolean(1) |Označuje plán jako zrušený/​nezrušený |
 +|planMaxPocet |plan_max_pocet |Long(18) |Maximální počet účastníků |
 +|popisVPlanu |popis_v_planu |String(255) |Textový popis obsahu plánu |
 +|nakladyCelkem |naklady_celkem |BigDecimal(16,​4) |Plánované náklady na celý plán |
 +|nakladyUdalost |naklady_udalost |BigDecimal(14,​4) |Plánované náklady na tuto událost |
 +|nakladyOsoba |naklady_osoba |BigDecimal(14,​4) |Plánované náklady na proškolení daného zaměstnance |
 +|nakladyUcastnik |naklady_ucastnik |BigDecimal(12,​4) |Jedná se o plánované náklady na jednoho účastníka události. |
 +|nakladyCelkemR |naklady_celkem_r |BigDecimal(16,​4) |Skutečné náklady na celý plán |
 +|nakladyUdalostR |naklady_udalost_r |BigDecimal(14,​4) |Skutečné náklady na tuto událost |
 +|nakladyOsobaR |naklady_osoba_r |BigDecimal(14,​4) |Skutečné náklady na proškolení daného zaměstnance |
 +|nakladyUcastnikR |naklady_ucastnik_r |BigDecimal(12,​4) |Skutečné náklady na účastníka |
 +|poznamka |poznamka |String(255) | |
 +|presunuto |presunuto |BigDecimal(18,​4) |Představuje idpk plánu, do kterého byla kombinace účastníka a události přesunuta |
 +|certif |certif |String(3000) | |
 +|rozsahDni |rozsah_dni |BigDecimal(18,​4) | |
 +|dalsiPoznamka |dalsi_poznamka |String | |