Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dazarfirma [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída DazarFirma =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo zaměstnance |
 +|id.oscisVzt |oscis_vzt |Character(1) | |
 +|id.kod |kod |Short(4) | |
 +|id.zamestnanec |zamestnanec |Long(18) | |
 +|id.firma |firma |String(9) | |