Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dcutest [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dcutest =====
 +Testy
 +
 +Testy uchazeče - DCUTEST
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|o0ciselnikByIdpkTest |[[fk_dcutest_o0ciselnikbyidpktest|idpk_test]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Druh testu |
 +| |||Vazba na číselník O0CISELNIK (D0UCHTEST) |
 +|o0ciselnikByIdpkTestVysl |[[fk_dcutest_o0ciselnikbyidpktestvysl|idpk_test_vysl]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Výsledek testu |
 +| |||Vazba na číselník O0CISELNIK (D0UCHVYSL) |
 +|dcupoh |[[fk_dcutest_dcupoh|idpk_dcupoh]] |[[dcupoh|Dcupoh]] |Vazba na tabulku DCUPOH |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |