Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:divize [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Divize =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.druh |druh |Character(1) | |
 +|id.typ |typ |String(2) | |
 +|id.klicProDef |klic_pro_def |String(15) | |
 +|nazev28 |nazev_28 |String(28) | |
 +|nazevZb |nazev_zb |String(22) | |
 +|zbEc |zb_ec |String(46) | |
 +|pokrSouvz |pokr_souvz |String(15) | |
 +|fill16 |fill16 |String(3) | |
 +|rokOd |rok_od |Short(4) | |
 +|rokDo |rok_do |Short(4) | |
 +|fill17 |fill17 |String(2) | |