Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Typ LP

Číselník typů lékařské péče.

Detail typů lékařské péče