Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dkp [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dkp =====
 +dkp - Převažující činnost ​          
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|dkpPreci |dkp_preci |Short(4) |001 Kód činnosti |
 +| |||Kód činnosti\\ |
 +|dkpNazev |dkp_nazev |String(30) |002 Název činnosti |
 +| |||Název činnosti\\ |