Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dmr [2015/03/24 15:28] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dmr =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.dmrDmzKn |dmr_dmz_kn |Integer(9) | |
 +|id.dmrPor |dmr_por |Short(4) | |
 +|dmrText |dmr_text |String(80) | |