Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Pracovní funkce

Menu Pracovní funkce je souhrnný název pro několik nástrojů a přehledů. Nástroj pro definici - popis pracovní funkce, nástroj pro hodnocení zaměstnance na základě těchto definic.

Definice, neboli charakteristiky, pracovní funkce stanovují co je náplní pracovní funkce a jaké předpoklady by zaměstnanec v dané funkcí měl splňovat.

Hodnocení zaměstnance, neboli kvalifikační list zaměstnance, využívá charakteristik a informací z jiných částí IS Orsoft Open jako jsou například plány školení, k poskytnutí přehledu požadavků na zaměstnance a dosavadních schopností daného zaměstnance spolu s možnostmi k jeho ohodnocení.