Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky DCUTEST na tabulku O0CISELNIK

select *
from DCUTEST dcutest
left outer join O0CISELNIK o0ciselnik on o0ciselnik.idpk = dcutest.idpk_test_vysl