Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Ocuopar

Párovací kritéria pro účet

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
ocuo idpk_ocuo Ocuo IDPK účtu
Vabza na účtový rozvrh (ocuo)
utvar utvar Character(1) Párovat na útvar
A-ano; N-ne
porUtv por_utv Integer(9) Pořadí útvar
zak zak Character(1) Párovat na zakázku
A-ano; N-ne
porZak por_zak Integer(9)
vyrobek vyrobek Character(1) Párovat na výrobek
A-ano; N-ne
porVyr por_vyr Integer(9) Pořadí výrobku
aktivita aktivita Character(1) Párovat na aktivitu
A-ano; N-ne
porAkt por_akt Integer(9) Pořadí aktivity
pracovnik pracovnik Character(1) Párovat na pracovníka
A-ano; N-ne
porPrac por_prac Integer(9) Pořadí pracovníl
vn1 vn1 Character(1) Párovat na volitelný nositel 1
A-ano; N-ne
porVn1 por_vn1 Integer(9) Pořadí volitelného nositele 1
vn2 vn2 Character(1) Párovat na volitelný nositel 2
A-ano; N-ne
porVn2 por_vn2 Integer(9) Pořadí volitelného nositele 2
vn3 vn3 Character(1) Párovat na volitelný nositel 3
A-ano; N-ne
porVn3 por_vn3 Integer(9) Pořadí volitelného nositele 3
objednavka objednavka Character(1) Párovat na objednávku
A-ano; N-ne
porObj por_obj Integer(9) Pořadí objednávky
bankSpoj bank_spoj Character(1) Párovat na bankovní spojení
A-ano; N-ne
porBspoj por_bspoj Integer(9) Pořadí bankovního spojení
cisloFirmy cislo_firmy Character(1) Párovat na číslo firmy
A-ano; N-ne
porCfirmy por_cfirmy Integer(9) Pořadí čísla firmy
ic ic Character(1) Párovat na IČ
A-ano; N-ne
porIc por_ic Integer(9) Pořadí IČ
VSym v_sym Character(1) Párovat na variabilní symbol
A-ano; N-ne
porVs por_vs Integer(9) Pořadí variabilního symbolu
parUdaj par_udaj Character(1) Párovat na párovací údaj
A-ano; N-ne
porParudaj por_parudaj Integer(9) Pořadí párovacího údaje
platnOd platn_od Date(23) Platnost OD
platnDo platn_do Date(23) Platnost DO
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam