Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Okontv

Tabulka vazebních kontací

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
okontByIdpkKont idpk_kont Okont IDPK generovací kontace - vazba na číselník kontací
okontByIdpkKontg idpk_kontg Okont IDPK generované kontace - vazba na číselník kontací
typGen typ_gen Character(1) typ generované kontace - U - účtovací věta, P - položková věta
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam