Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída PucnPdp

Tabulka pro PDP

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
mnozstvi mnozstvi BigDecimal(18,5) Množství
mernaJednotka merna_jednotka String(10) Měrná jednotka
kodPredmetuPlneni kod_predmetu_plneni String(10) Kód předmětu plnění
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam