Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Mimořádné akce

V této nabídce jsou k dispozici jednorázové akce různého druhu.

  • Kontrola jmen zaměstnanců v Daido a Osoby - sestava je určena pro použití před Převodem dat na Personalistiku OO. Před převodem jsou totiž jména zaměstnanců uložena duplicitně v tabulkách Daido a Osoby. Po převodu se budou používat jména z Osob, takže je třeba dopředu zkontrolovat, že jsou tam aktuální jména. Sestava tedy porovná obsah obou tabulek a zobrazí případné rozdíly. Chyby je třeba ručně opravit dřív, než bude proveden následující Převod dat na Personalistiku OO.
  • Kontrola DB schematu - pro jistotu lze po Převodu dat provést ještě tuto kontrolu
  • Kontrola vazeb v datech - pro jistotu lze po Převodu dat provést ještě tuto kontrolu