Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Daido

Identifikace občana

Základní identifikační údaje zaměstnance - DAIDO

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
oscis oscis Integer(9) Osobní číslo
vztah vztah Character(1) Primární pracovněprávní vztah
jmPrijm jm_prijm String(50) Příjmení
jmJmeno jm_jmeno String(50) Jméno
jmTitulP jm_titul_p String(35) Titul (před příjmením)
jmTitulZ jm_titul_z String(10) Titul (za příjmením)
jmRodne jm_rodne String(50) Rodné příjmení
mistoNar misto_nar String(50) Místo narození
stobc stobc Short(4) Kvalifikátor státního občanství
KStatu k_statu String(3) Kód země
rodstav rodstav Short(4) Rodinný stav
datNaroz dat_naroz Integer(9) Datum narození
pohlavi pohlavi Short(4) Kód pro vyjádření pohlaví
rodneCis rodne_cis String(10) Rodné číslo
duchDruh duch_druh Short(4) Druh důchodu
duchPDo duch_p_do Integer(9) Předpokládané ukončení invalidity
duchOrgan duch_organ Short(4) Orgán vyplácející důchod
duchDeti duch_deti Short(4) Počet dětí
duchVek duch_vek Short(4) Věk odchodu do důchodu
duchNarok duch_narok Integer(9) Datum vzniku nároku na důchod
duchSpor duch_spor Boolean(1) Účastník důchodového spoření
zpsDruh zps_druh Character(1) Druh zdravotního průkazu
zpsPodm zps_podm Character(1) Podmínka ZPS
zpsPDo zps_p_do Integer(9) Předpokládané ukončení ZPS, nesledováno
vyzOsoby vyz_osoby Short(4) Vyživované osoby
dokltK01 doklt_k01 Short(4) Doklad totožnosti - kód 1
dokltC01 doklt_c01 String(35) Doklad totožnosti - číslo 1
dokltK02 doklt_k02 Short(4) Doklad totožnosti - kód 2
dokltC02 doklt_c02 String(35) Doklad totožnosti - číslo 2
dokltK03 doklt_k03 Short(4) Doklad totožnosti - kód 3
dokltC03 doklt_c03 String(35) Doklad totožnosti - číslo 3
dokltK04 doklt_k04 Short(4) Doklad totožnosti - kód 4
dokltC04 doklt_c04 String(35) Doklad totožnosti - číslo 4
dokltK05 doklt_k05 Short(4) Doklad totožnosti - kód 5
dokltC05 doklt_c05 String(35) Doklad totožnosti - číslo 5
dokltK06 doklt_k06 Short(4) Doklad totožnosti - kód 6
dokltC06 doklt_c06 String(35) Doklad totožnosti - číslo 6
dokltK07 doklt_k07 Short(4) Doklad totožnosti - kód 7
dokltC07 doklt_c07 String(35) Doklad totožnosti - číslo 7
dokltK08 doklt_k08 Short(4) Doklad totožnosti - kód 8
dokltC08 doklt_c08 String(35) Doklad totožnosti - číslo 8
dokltK09 doklt_k09 Short(4) Doklad totožnosti - kód 9
dokltC09 doklt_c09 String(35) Doklad totožnosti - číslo 9
dokltK10 doklt_k10 Short(4) Doklad totožnosti - kód 10
dokltC10 doklt_c10 String(35) Doklad totožnosti - číslo 10
dokltK11 doklt_k11 Short(4) Doklad totožnosti - kód 11
dokltC11 doklt_c11 String(35) Doklad totožnosti - číslo 11
dokltK12 doklt_k12 Short(4) Doklad totožnosti - kód 12
dokltC12 doklt_c12 String(35) Doklad totožnosti - číslo 12
povpDo povp_do Integer(9) Povolení k pobytu - do
povpVydal povp_vydal String(60) Povolení k pobytu - vydal
idKarta1 id_karta1 String(20) Číslo identifikační karty 1
idKarta2 id_karta2 String(20) Číslo identifikační karty 2
idKarta3 id_karta3 String(20) Číslo identifikační karty 3
idKarta4 id_karta4 String(20) Číslo identifikační karty 4
cpZpoj cp_zpoj String(10) ČP (cizinec) přidělené ZP
cpCssz cp_cssz String(10) ČP (cizinec) přidělené ČSSZ
cpRez cp_rez String(10) Zákl. nezab. částka započt. u jiných plátců
svatek svatek Short(4) Datum svátku
nar nar String(2) Národnost
branec branec Character(1) Branná povinnost
krev krev Character(1) Krevní skupina
doprava doprava String(2) Doprava do zaměstnání
byt byt String(2) Bydlení
poznamka poznamka String(60) Poznámka
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Integer(9) Datum pořízení záznamu
poCas po_cas Integer(9) Čas pořízení záznamu
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmPocet zm_pocet Integer(9) Počet změn záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
zmDatum zm_datum Integer(9) Datum poslední změny záznamu
zmCas zm_cas Integer(9) Čas poslední změny záznamu
testy testy String(3) Testovací bajty