Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Osobní údaje zaměstnance

U každého zaměstnance můžete sledovat všechny uzavřené dohody o setrvání v pracovněprávním vztahu včetně datumů platnosti těchto dohod a všechny vazby na uživatelský číselník. Pravidelnou údržbou tohoto souboru můžete získat např.:

  • strukturu uzavřených dohod
  • přehled o různých dalších údajích, které můžete sledovat pomocí vlastního uživatelského číselníku, definovaného v číselníku d0cisu