Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Správa číselníků Majetku

Zde lze prohlížet nebo editovat vybraný číselník Majetku. Věta číselníku obsahuje údaje kód + hodnota. Kód je numerický nebo znakový a hodnota textová. Dle parametrů popsaných ve Správě číselníků může číselník uchovávat ještě další numerické a textové hodnoty, případně sadu hodnot z dalšího navázaného číselníku.

Použité barevné rozlišení v browse

Barva sloupce

 • modrá - Kód

Pořizované údaje:

 • Kód - číselný kód položky číselníku
 • Hodnota - textová hodnota položky číselníku
 • další položky - dle konfigurační věty číselníku ve Správě číselníku

Seznam majetkových číselníků:

 • Kódy změn (G0KZM)
 • Klíče pohybů (G0ZPO)
 • Klíče pohybů OE (G0ZPOOE)
 • Finanční úřady (G0KFU)
 • Právní důvody na osvobození (G0PDO)
 • Druhy pozemku (G0DPO)
 • Druhy objektů (budov a staveb) (G0DRO)
 • Druhy údajů právních vztahů (G0KUPV)
 • Klasifikace OE (G0KLA)
 • Kódy charakteristiky vlastníka/nájemce (G0PRIVLUZ)
 • Kódy názvů listin (G0LISTDR)
 • Kódy ochrany pozemku (G0OCH)
 • Kultury na pozemku (G0KUL)
 • Oborová čísla (G0OBC)
 • Odbory (G0ODBOR)
 • Oddělení (G0ODDEL)
 • Seznam výstrojních řádů (G0FCV)
 • Typy orientačního čísla (G0CIO)
 • Typy parcely (G0TYPPA)
 • Typy právních vztahů (G0PRV)
 • Umístění (G0UMI)
 • Využití pozemku (G0VYU)
 • Způsoby účtování (G0ZUC)
 • Číselník inventárních řad (G0CIR)Správa číselníků Investic

Fyzicky je číselník pro Investice společný s číselníky pro Majetek, neboť obojí je součástí Správy Majetku. Zde lze prohlížet nebo editovat číselník Investic. Věta číselníku obsahuje údaje kód + hodnota. Kód je numerický nebo znakový a hodnota textová. Dle parametrů popsaných ve Správě číselníků může číselník uchovávat ještě další numerické a textové hodnoty, případně sadu hodnot z dalšího navázaného číselníku.

Číselník pro Investice - je pouze jeden:

* Zdroje krytí investic (GIZDROJ)