Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:orsoft_crm [2019/09/19 12:17]
orsoftopen:orsoft_crm [2019/11/26 15:39] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 +====== CRM ======
 +
 +Úloha CRM - **Řízení vztahů se zákazníkem** - poskytuje vybranou CRM funkcionalitu v Orsoftu Open, tj. bez nutnosti instalace externího CRM systému třetí strany. Jedná se o úspornou variantu CRM, její výhodou je přímé začlenění do Orsoftu. ​
 +
 +Základní menu obsahuje tyto volby: ​
 +
 +  * **[[orsoftopen:​o0:​adresar:​o6a:​crm|Subjekty]]** - základ CRM
 +  ​
 +  * **[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohakt|Aktivity]]** - aktivity uskutečněné i plánované ​
 +   
 +  * **[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohskuposo.obchodnicikevsemfirmam|Obchodníci]]** - obchodníci ​  
 +   
 +  * **[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohkon|Kontakty]]** - kontaktní osoby
 +
 +  * **[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohkonu|Kontaktní údaje]]** - kontaktní údaje ke kontaktům
 +
 +  * **[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohobchvaz|Obchodní vazby]]** - obchodní vazby mezi obchodníky a konkakty ​  
 +
 +  * **[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohsezn|Hromadné aktivity]]** - seznamy kontaktů pro hromadné mailování
 +   
 +  * **[[orsoftopen:​oh:​crm:​ohcrmparams|Parametry]]** - konfigurační parametry pro CRM
 +   
 +  * **[[orsoftopen:​oh:​crm:​ohcrmmimakce|Mimořádné akce]]** - pomocné akce pro správu CRM
 +
 +
 +Pro prvotní zprovoznění CRM v Orsoftu si prostudujte dokument Postup implementace CRM.
 +