Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:mimoradneakce [2017/10/17 10:08]
orsoftopen:p0:mimoradneakce [2017/10/17 11:08] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Mimořádné akce ====== 
 +V této volbě je možné spustit různé hromadné či jednorázové akce. Tyto volby by měly být pouštny pouze na doporučení konzultantů nebo pokud jsou uvedeny v pokynech pro danou verzi.