Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:gi_szm [2016/07/04 08:24]
orsoftopen:szm:gi_szm [2020/01/21 08:03] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Investice ======
  
 +
 +Investice
 +Tato stránka obsahuje stručné popisy, které souvisí ze změnami verzí Investic Open.
 +
 +
 +----
 +
 +    * [[:​orsoftopen:​szm:​gi0_szm_201|Seznam změn - Investice Open - verze 20.1]] - poslední změna ​ **20.1.2020**