Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft Open

Import dat z externích zdrojů

Toto okno slouží k importům informací z docházky, srážek za stravování a srážek za mobilní telefony. Dny označené v kalendáři zatržítkem, jsou dny, za které nepřísluší stravné. Program takto automaticky označí soboty, neděle a svátky.

Docházka - import dat - spouští import, ze souboru TXT. Informace o dovolené, nemocenské, školení atd. se importují do souboru TAMD. Informace o nároku na stravné se importují do souboru TADOCH.