Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Správa lékařské péče

Menu Položky v tomto menu slouží především k udržování informací o vyžadované lékařské péči. Naleznete zde evidenci měření hygieny, která obsahuje informace o rizikových pozicích a rizikových faktorech. Dále pak možnosti pro definování potřebné lékařské péče podle potřeb vyplývajících z měření hygieny. Vytvořené definice lékařské péče lze pak využít k plánování lékařské péče (např. povinných prohlídek) pro zaměstnance na rizikových pracovištích, apod.

Naleznete zde i několik přehledů, které kombinují výše zmíněná data. Příkladem může být přehled LP k dalšímu naplánování, který zobrazuje LP jež v požadovaném časovém intervalu nebyly naplánovány v dostatečném počtu.