Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Přehledy

Přehled hodin je vytvořen z vypočtených čistých mezd (sčítají se vybrané mzdové kódy dle nastavení konfigurace). Data jsou sumarizována za zaměstnance, za útvar a profesi nebo za útvar.

Je několik typů přehledů, např. přehled přesčasů, náhradní volno apod. Tyto přehledy se liší pouze vybranými kódy v konfiguraci.

Parametry

Pro každý přehled lze definovat konfiguraci sloupců, z jakých mzdových kódů se přehled načítá. Seznam kódů je předdefinován, uživatel ho však může upravovat, tedy ubírat či přidávat další kódy.

tprescasy_tabac.jpg