Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Elektronické dokumenty

Zde lze prohlížet seznam všech elektronických dokumentů registrovaných v systému. Souhrnný popis je k dispozici v odkazu Způsob práce s elektronickými dokumenty.

K dokumentu se evidují tyto údaje:

 • Klíč
  • Druh dokumentu - součást klíče, odkaz do druhů dokumentů. Určuje základní vlastnosti el. dokumentu, např. masku pro generování čísla el. dokumentu, výchozí umístění a příponu. Do druhů dokumentů se lze prokliknout přes CTRL+LEFTCLICK.
  • Číslo dokumentu - součást klíče. Hodnota se generuje při zakládání elektronického dokumentu podle masky definované v druhu dokumentu.
  • Název souboru - celé jméno souboru včetně cesty, ve kterém je dokument fyzicky uložen (může to být např. naskenovaný obrázek, dokument formátu pdf, doc, xls apod.). Hodnota se předvyplňuje podle výchozích nastavení v druhu dokumentu. Lze však zadat libovolné umístění a název existujícího souboru (musí být přístupný ze serveru). V závislosti na nastavení způsobu uložení v druhu dokumentu může položka obsahovat také webovou adresu nebo odkaz/identifikátor na záznam do databáze, DMS systému nebo jiné aplikace, ve které jsou naskenované dokumenty uloženy.
  • Typ zobrazení - odkaz do typů zobrazení (typů prohlízečů) dokumentů. Určuje, jakým způsobem (jakým prohlížečem) se má zobrazit soubor vyplněný v položce název souboru. Není-li vyplněno, použije se defaultní systémový prohlížeč dle přípony souboru. Do typů zobrazení dokumentů se lze prokliknout přes CTRL+LEFTCLICK.
  • Popis - slovní popis charakterizující obsah dokumentu (např. jméno osoby u fotografie apod.)
  • Zdroj - tlačítko, kterým lze vybrat obrázek nebo dokument z vašeho počítače, a uložit jej na server jako elektronický dokument. Vybraný zdroj se zobrazí vpravo za tlačítkem, k uložení dojde až při ukládání záznamu a potom se vybraný zdroj zobrazuje v poli Původní zdroj. Dokument se uloží na cestu a pod jménem, které jsou uvedeny v položce Název souboru.
  • Původní zdroj - původní zdrojový dokument (jeho název s cestou), který se vybíral přes tlačítko Zdroj.
  • Veřejný dokument - určuje, zda tento dokument je určen ke zveřejnění (např. webové stránky, klikací rozpočet, ISRS)
 • Poznámka
  • - popisná poznámka k dokumentu.
 • Stav
  • Platnost od/do - informace o platnosti daného záznamu.
  • Stav - stav dokumentu - Nezpracováno nebo Zpracováno. Nezpracováno znamená, že dokument není dosud přiřazen k primárním datům, Zpracováno znamená, že dokument již je přiřazen.
  • Vyřizuje - číslo operátora, který má elektronický dokument zpracovat. Pokud je vyplněno, pak se při přiřazování el. dokumentu k pořizovaným datům v podsystému tento elektronický dokument nabídne pouze tomuto operátorovi. Pokud není vyplněno, nabídne se kterémukoli operátorovi. Operátorům se nabízí el. dokumenty v tomto pořadí:
   • 1. Nejprve se zkusí nabídnout všechny nepřiřazené dokumenty určené operátorovi k vyřízení.
   • 2. Pokud žádné takové nejsou, tak se zkusí nabídnout všechny nepřiřazené dokumenty, které nemají určeného operátora k vyřízení.
   • 3. Pokud ani takové nejsou, tak se nabídnou úplně všechny existující el. dokumenty.
  • Datum vyřízení - datum, kdy byl dokument přiřazen k podsystémovým datům
  • Odsouhlasil
 • Info - obslužné informace k záznamu, zapisují se automaticky z programu
  • Pořídil - kdo záznam pořídil
  • Datum a čas pořízení - datum a čas pořízení záznamu
  • Místo pořízení - místo pořízení záznamu
  • Opravil - kdo opravil
  • Datum a čas opravy - datum a čas opravy záznamu
  • Místo opravy - místo opravy záznamu
  • Způsob vzniku - způsob vzniku záznamu

Tlačítka v horní liště:

 • Zobrazit dokument () - zobrazení dokumentu s použitím údajů z pole Typ zobrazení
 • Uložit dokument na klienta () - stažení dokumentu ze serveru na klienta do vybrané složky. Tlačítko má id oprávnění „ors.eldoc.oeldok.ulozButton“.
 • Nastavení () - nastavení druhů dokumentů pro jednotlivé tabulky. Tlačítko se zobrazuje pouze ve volbě Elektronické dokumenty/Procházet všechny přiřazené a má id oprávnění „ors.eldoc.oeldok.nastButton“.

Pozn.:

Přidání elektronických dokumentů na záložku

Pro umístění elektronických dokumentů na záložku editačního programu jiné tabulky je potřeba do pohledu přidat komponentu Browse panel a vyplnit:

 • Wrapper: cz.ortex.gui.o0.eldoc.OeldokWrapper
 • Spojeno s: this

Pokud tabulka hlavního editačního programu obsahuje vazbu na dokumenty (atribut „iko“), vyfiltrují se pouze dokumenty příslušející k aktuálnímu záznamu (tj. k danému „iko“).