Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Oznámení

Tato část virtuální kanceláře slouží k zaslání jednosměrného oznámení od vodárny pro jednotlivé odběratele. Ke zpracování všech zadaných oznámení dochází až ve chvíli synchronizace (většinou noční dávková úloha).

V některých vodohospodářských společnostech je ZVK navázány na jiné CRM systémy. Další text se týká synchronizace ZVK s CRM Open.

Provázání s CRM Open

Všechny oznámení se zapisují v aktivitách do CRM Open. Zde je třeba upravit číselník

  • CRM / Parametry / Číselníky / Aktivity / Zdroj - a do něj přidat položku „ZVK“ s textem Zákaznická virtuální kancelář.
  • CRM / Parametry / Číselníky / Aktivity / Druh - a do něj přidat položku „POZ“ s textem Požadavky.
  • CRM / Parametry / Číselníky / Aktivity / Druh - a do něj přidat položku „OZN“ s textem Oznámení.

Vytvoření nového oznámení

z0_crm_nove_oznameni.jpg

Při noční synchronizaci je oznámení přeneseno na ZVK a zobrazí se v záložce „Oznámení“.

z9_zvk_ozn.jpg