Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

start [2013/11/11 10:43]
modestoduncan This is simply a profile webpage.
start [2019/09/13 09:39] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-Hello! My name is [[http://encyclopedia.com/searchresults.aspx?q=Cathleen|Cathleen]]I smile that I can unify to the entire globeI live in Belgiumin the WLX regionI dream to check out the different nationsto obtain familiarized with interesting [[http://browse.Deviantart.com/?q=individuals|individuals]].+====== IS Orsoft Open ====== 
 + 
 + 
 +===== ERP systém Orsoft Open ===== 
 + 
 + 
 +{{  :orsoftopen:oopen_00_image00.png?300  }} 
 + 
 + 
 +    * Orsoft Open je ekonomický informační systém ERP typu "All-in-one" (vše v jednom)! 
 +    * Je modulární - z široké škály modulů, podporujících různé firemní procesy, si vyberete jen ty části, které potřebujete. 
 +    * Neustále reflektuje aktuální legislativu, zejména v citlivých a často se měnících oblastech jako jsou daně nebo mzdové předpisy. 
 +    * Systém Orsoft je vyvíjený stabilní českou firmou již od roku 1990, jeho uživatelé mají zajištěnou trvalou podporu formou hotline, konzultací i vzdálené pomoci. 
 + 
 + 
 +==== Kdo používá ERP systém Orsoft Open ==== 
 + 
 + 
 +    * Je určený k řízení výrobních a obchodních společností střední velikosti. 
 +    * Používají ho stovky společností s českými i zahraničními majiteli. 
 +    * Je užívaný i v neziskovém sektorukterému nabízíme slevy na pořízení. 
 +    * Software ve firmě nahrazuje papírovou administrativu a řeší běžné činnosti zaměstnanců v oblastech ekonomikyobchodu, logistiky, přípravy a evidence výrobyManažerský modul a další funkce slouží i managementu (pohled na situaci firmy, schvalování). 
 +    * Nabízíme vertikální řešení pro výrobce a distributory potravinářského rychloobrátkového zboží. 
 +    * Pro města a obce nabízíme oborové řešení Orsoft Open RADNICE. 
 +    * Ve společnosti může systém Orsoft pokrývat veškeré procesy nebo jen doplňovat software, který již používáte, vybranými moduly (Lidské zdroje, Správa majetku apod.).
  
-Feel free to visit my web site; [[http://tinyurl.com/pjsdk|http://tinyurl.com/pjsdk]] 
start.1384166590.txt · Poslední úprava: 2013/11/11 10:43 autor: modestoduncan