Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_lv_vyroba [2020/06/09 13:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:​orfertopen:​lv:​lv_vyroba|Výroba]] ​   
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_uvod|Úvod]] ​  
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_zakldata|Základní data a číselníky]] ​   
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_plan_vyr|Plánování výroby]] 
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_riz_zak|Řízení zakázky]] ​        
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_oper_r_vyr|Operativní řízení výroby]] 
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_odvad_vyr|Odvádění výroby]] 
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_vyhodn_zak|Vyhodnocení zakázky]] 
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_vyrob_cisla|Výrobní čísla]]  ​       ​