Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rizikové faktory

Rizikové faktory představují zdravotní nebezpečí, kterým je zaměstnanec na pracovišti vystaven. Rizikové faktory jsou přiřazovány k rizikovému pracovišti, nebo rizikové funkci. Následně jsou pak sledovány odchylky od předpokládaného stavu a stavu naměřeného při měřeních hygieny.

Přehled okna

Přehled okna