Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Účastníci

  • Přidávání rolí a konkrétních pracovníků z osob systému nebo kontaktů CRM, které se budou nějakým způsobem účastnit na projektu. Pro jednoduší práci je možné využívat i funkce Drag & Drop. Když chceme vytvářet účastníka projektu musíme pamatovat, že jako první se musí vložit role osoby a až poté konkrétní osoba. Na začátku celého procesu již víme například, které role budou figurovat v projektu, ale neví, který konkrétní člověk ji bude zastávat.

Video tutoriál:
2. Účastníci